जुन्या विद्यार्थांसाठी पुढील वर्गात प्रवेश घेण्याकरीता
Admission in Next Year/Semester


  •   Use USERNAME as 170XXXXXXXX OR OAXXXXXXXX OR your 16 digit PRN provided at the time of FIRST Admission. If the applicant DO NOT remember User Name, use "Forgot Username /Password" link to retrieve the same. पहिल्या प्रवेशाच्या वेळी जो USERNAME मिळालेला असेल तो लॉगीन साठी वापरावा. जसे 170XXXXXXXX OR OAXXXXXXXX OR 16 अंकी PRN इत्यादी. USERNAME आठवत नसल्यास "Forgot Password" लिंकचा वापर करावा.
I have my 16 digit enrollment number/PRN.
ऑनलाईन प्रवेश - विद्यार्थी मदत कक्ष
Help Desk for Online Admission
1] उपलब्ध शिक्षणक्रमांच्या माहितीसाठी आणि ऑनलाईन प्रवेशातील तांत्रिक अडचणींसाठी :
दूरध्वनी क्रमांक - (०२५३) २२३१७१५ / (०२५३) २२३०५८०
E-mail:- nondani@ycmou.digitaluniversity.ac

2] ऑनलाईन पेमेंट विषयक अडचणीसाठी :
E-mail : - care@cashfree.com