नवीन प्रवेश (प्रथमतः प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थांसाठी)
For New Admission Seeker Students


 •   Students NOT having 16 Digit PRN have to click on “Register” button below. After successful registration, log on with registered username and password.
  १६ अंकी PRN नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी “रजिस्टर” “Register” बटनवर क्लिक करावे." यशस्वीरीत्या नोंदणी झाल्यावर युझरनेम व पासवर्ड टाकून लॉगीन करावे.
  

जुन्या विद्यार्थांसाठी पुढील वर्गात प्रवेश घेण्याकरीता
Admission in Next Year/Semester


 •   Use USERNAME as 170XXXXXXXX OR OAXXXXXXXX OR your 16 digit PRN provided at the time of FIRST Admission. If the applicant DO NOT remember User Name, use "Forgot Username /Password" link to retrieve the same. पहिल्या प्रवेशाच्या वेळी जो USERNAME मिळालेला असेल तो लॉगीन साठी वापरावा. जसे 170XXXXXXXX OR OAXXXXXXXX OR 16 अंकी PRN इत्यादी. USERNAME आठवत नसल्यास "Forgot Password" लिंकचा वापर करावा.
I have my 16 digit enrollment number/PRN.
ऑनलाईन प्रवेश २०२०-२१ (ऑनलाईन प्रवेश - विद्यार्थी मदत कक्ष)
Help Desk for Online Admission 2020-21
1] उपलब्ध शिक्षणक्रमांच्या माहितीसाठी आणि ऑनलाईन प्रवेशातील तांत्रिक अडचणींसाठी :
दूरध्वनी क्रमांक - (०२५३) २२३१७१५ / (०२५३) २२३०५८०
E-mail:- Click Here To Send Us

2] प्रवेशा बाबत काही शंका व अडचणी असल्यास खालील नंबरवर मिस कॉल द्यावा, दुसऱ्या दिवशी विद्यापीठामार्फत आपल्याला फोन केला जाईल व आपल्या अडचणीचे अथवा शंकांचे निरसन केले जाईल.
दूरध्वनी क्रमांक - (०२२) ४३६६१६४५

3] ऑनलाईन पेमेंट विषयक अडचणीसाठी :
दूरध्वनी क्रमांक - +९१-८१८०८०२८८८
E-mail : - helpdeskbank888@gmail.com
Welcome to ‘Online Application for IDOL Admission’
Online application is mandatory/compulsory process for obtaining admission

INSTRUCTIONS
FOR NEW APPLICANTS / FRESHERS FOR EXISTING / REGISTERED STUDENTS OF IDOL
If you are from any one of below mentioned criteria, then Click on Proceed button given below

खाली नमूद केलेल्या पर्यायांमधील कोणत्याही एका पर्यायामध्ये आपला प्रवेश मोडत असेल तर खाली दिलेल्या Proceed बटन वर क्लिक करा.

 • Admission for FIRST YEAR in BA/BCom/BSc (Computer Science)/BSc(Information Technology)
  प्रथम वर्ष बीए / बीकॉम/ बी.एस्सी.(माहिती तंत्रज्ञान)/ बी एस्सी. (संगणक विज्ञान) प्रवेश

  OR

 • Admission for Part 1 Admission in MA/MCom/Msc (IT)/Msc(CS)
  एम ए /एम कॉम/एम एस्सी (माहिती तंत्रज्ञान)/ एम एस्सी (संगणक विज्ञान) पार्ट १

  OR

 • Not taken admission for FY or SY in 2017-18 in IDOL but wish to take admission to SY/TY
  आयडॉल मध्ये 2017-18 (गेल्या वर्षी) प्रथम/द्वितीय वर्षास प्रवेश घेतला नाही पण यंदा द्वितीय/तृतीय वर्षास प्रवेश घ्यायचा असल्यास


Proceed

If you are from any one of below mentioned criteria, then Click on Proceed button given below

खाली नमूद केलेल्या पर्यायांमधील कोणत्याही एका पर्यायामध्ये आपला प्रवेश मोडत असेल तर खाली दिलेल्या Proceed बटन वर क्लिक करा.

 • Last Year taken admission in IDOL for FY/SY (2017-18) and wish to take admission to SY/TY? click here.
  आपण गेल्या वर्षी प्रथम/द्वितीय वर्षास प्रवेश घेऊन (२०१७-१८) यंदा द्वितीय/तृतीय वर्षास प्रवेश घ्यायचा असल्यास

  OR

 • Last year failed exam form of FY/SY (2017-18) and wish to take admission to SY/TY? Click here.
  आपण गेल्या वर्षी प्रथम/द्वितीय वर्षाचा परीक्षा अर्ज भरला आहे ( २०१७-१८) व यंदा द्वितीय/तृतीय वर्षास प्रवेश घ्यायचा असल्यास

  OR

 • Last Year taken admission Part 1 – MA/MCom/Msc (2017-18) and wish to take admission to part 2
  आपण गेल्या वर्षी एम ए/एम कॉम/एम एस्सी भाग १ ला प्रवेश घेऊन (२०१७-१८) यंदा भाग २ ला प्रवेश घ्यायचा असल्यास

  OR

 • Last Year filled exam form of part 1- MA/MCom/Msc (2017-18) and wish to take admission to part 2
  आपण गेल्या वर्षी एम ए/एम कॉम/एम एस्सी भाग १ चा परीक्षा अर्ज भरला आहे. (२०१७-१८) व यंदा भाग २ ला प्रवेश घ्यायचा असल्यास


Proceed